Czy bazy orzeczeń sądowych będą ujednolicane?

W Internecie funkcjonuje kilka, niezależnych od siebie baz danych orzecznictwa. Swoją stronę mają sądy powszechne, ale z odrębnych systemów korzystają sądy administracyjne, Sąd Najwyższy oraz Trybunał Konstytucyjny. Czy odnajdziemy w nich wszystkie zapadające rozstrzygnięcia? Czy bazy orzeczeń sądowych kiedykolwiek zostaną ujednolicone?

Continue reading Czy bazy orzeczeń sądowych będą ujednolicane?