Notariusz – jakie ma obowiązki ?

Notariusz to prawnik, który na mocy swojego zawodu upoważniony jest do wystawiania oficjalnych urzędowych dokumentów zwanych aktami notarialnymi. To jednak nie jedyne sprawy, jakimi zajmuje się taka osoba. W poniższym artykule znajdują się najważniejsze dane dotyczące pracy i obowiązków notariuszy pracujących w polskich miastach.

Jaka jest rola notariusza w polskim prawie?

Jest to zawód, do którego powoływania odpowiednio wykształconego prawnika, który zdał egzamin i obył aplikację, powołuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Działania notariusza określone są ściśle literą prawa, a określa je stosowna ustawa, mianowicie ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Stanowi ona, że notariusz podlega prawnej ochronie przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Jego rolę określa się jako rolę osoby zaufania publicznego. Przykładowe na temat działania notariuszy można znaleźć na stronie jednego z olsztyńskich rejentów https://www.notariuszolsztyn.info/. Znajdziemy tam też przykłady usług, jakie na mocy prawa może wykorzystywać notariusz – oczywiście miejscem ich podejmowania może być nie tylko olsztyn, ale także każde inne polskie miasto.

Działania podejmowane w kancelariach notarialnych

Ogólnie ujmując, rolą notariusza jest sprawianie, aby spraw, których nie da się rozwikłać inaczej niż sądownie, było jak najmniej. Zapewnia szereg czynności kontraktujących umowy, informacje o własnościach, spadkach, wszelkiego typu oświadczenia woli, pozwalające zabezpieczyć interes danej osoby, osób, przedsiębiorstw, koncernów czy spółek. Kiedy zamawiamy taką usługę, kancelaria notarialna jest zobowiązana wykonać ją w sposób profesjonalny, nienaruszający naszych praw, a jedynie zabezpieczający nasze interesy. Inaczej mówić, notariusz, czy to w Warszawie, Krakowie czy olsztynie, zobowiązany jest działać zgodnie z naszym interesom i służyć jak najbardziej zoptymalizowaną dla nas poradą prawną. Oczywiście nie jest to coś, co możemy otrzymać za darmo. Każda czynność wykonywana przez notariusza jest odpłatna, a jej wysokość zwykle nie podlega negocjacjom – reguluje ją wspomniana już wyżej ustawa Prawo o notariacie. 

Jakie obowiązki ma notariusz wobec swoich klientów?

Poza wspomnianym już wyżej obowiązkiem do należytego czuwania nad interesem osób, które kancelaria notarialna obsługuje, osoby wykonujące zawód notariusza zobowiązane są do wykonywania szeregu innych czynności. Ważne jest, że notariusze muszą dbać o to, aby interesy dwóch stron zgłaszających się do niego były sprawiedliwie ujęte. Nie może na przykład poświadczyć niekorzystnej umowy, jeśli zachodzi podejrzenie, iż osoba, która chce ją podpisać, jest wprowadzana w błąd albo nie jest do końca świadoma wagi i konsekwencji czynności prawnych, jakim podlega. Notariusz stoi na straży obowiązującego prawa i musi dbać, aby umowy czy wszelkie inne akty przez niego poświadczane były z nim zgodne.

Czy notariusz może reprezentować nas w sądzie?

Notariusz jest poza tym stroną, która pośredniczy w płaceniu niektórych podatków, jak podatki od spadków czy darowizn. Przesyła także do sądu wiele aktów w imieniu swoich klientów oraz uiszcza za nich opłaty sądowe. Przykładowo nie musimy iść do sądu olsztyńskiego sądu sami, żeby nadać informacje o zrzeczeniu się spadku, jeśli olsztyn jest daleko od naszego miejsca zamieszkania. Dokumenty prześle notariusz, którego poprosiliśmy o pośrednictwo. Podobnie jest z płatnościami za niektóre czynności prawne. Płacąc notariuszowi, możemy mieć pewność, że przedłoży on wszelkie dokumenty i opłaty koniecznym instytucją, jak sądy czy urzędy, ponieważ jest do tego zobowiązany prawnie.