Porady prawne – nieodpłatna pomoc prawna w Olsztynie

Porady prawne w Olsztynie

Od prawie trzech lat działa w całej Polsce system bezpłatnej pomocy prawnej. Pomyślany został jako wsparcie dla osób, których nie stać finansowo na korzystanie z usług kancelarii prawniczych. Na czym polega ten system i do kogo konkretnie jest kierowany? Czym są porady prawne?

Kto może liczyć na bezpłatną pomoc prawną? Gdzie można ją otrzymać?

Kancelarie prawne w Olsztynie to jedne z pierwszych miejsc które zareagowało na te potrzeby. Wszyscy wiedzą, że koszty usług prawnych nie są niskie. Najprostsza porada prawna w kancelarii zaczyna się od kwoty  około stu – stu pięćdziesięciu złotych. W sytuacji, gdy sprawa jest skomplikowana i wymaga od prawnika większego nakładu pracy – koszty rosną lawinowo. Taka specyfika materii. To społeczne zapotrzebowanie legło u podstaw uchwalenia ustawy o darmowej pomocy prawnej dla określonego kręgu osób, które ze względu na złą sytuację finansową nie mogą skorzystać z prywatnych, profesjonalnych usług prawnych.

Od 1 stycznia 2016 roku więc współdziałanie rządu, samorządów, a także organizacji pozarządowych zaowocowało powstaniem ponad 1500 punktów, w których potrzebujący mogą otrzymać bezpłatną pomoc prawną. Olsztyn był jednym z pierwszych takich miejsc w kraju. W punktach tych pomoc prawną świadczą radcy prawni, adwokaci, a także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych. W wybranych przypadkach pomoc oferują również aplikanci adwokaccy oraz radcowscy z upoważnienia adwokata lub radcy prawnego. Te placówki działają najbliżej potrzebujących, w ich miejscach zamieszkania i w okręgach jurysdykcji sądów, którym podlegają, co sprawia, że znają zarówno specyfikę jak i lokalne uwarunkowania środowiskowo-społeczne. Więcej na ten temat przeczytasz tu: https://adwokatskwiot.pl/

Jaki zakres spraw obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Jest ona udzielana w dość szerokim zakresie. Obejmuje sprawy cywilne, rodzinne, karne, administracyjne, prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Technicznie i logistycznie, to sposób rozwiązania problemu prawnego, informacja o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, pomoc w sporządzeniu pism – z wyłączeniem pism procesowych, pomoc w sporządzeniu pism wszczynających postępowanie sądowe albo sądowo-administracyjne, a także sporządzenie pism dotyczących zwolnienia z kosztów sądowych czy ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Co ponad to?

Rzadko podnoszoną kwestią, co wcale nie znaczy, że mniej ważną, na którą szczególną uwagę zwraca biuro porady prawne Olsztyn są działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej naszych klientów. Zadanie to realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi stanowi bazę dla przyszłych działań na rzecz pogłębiania świadomości prawnej społeczeństwa. Zgodnie z Ustawą, organy administracji publicznej, realizując pozostające w ich właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej społeczeństwa, są zobligowane do podejmowania działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. Zadania te będą realizowane przez organizacje pożytku publicznego, a także uczelnie, z którymi ściśle współpracuje biuro porady prawne, Olsztyn, a które w swych kierunkach kształcenia preferują prawo, przez samorządy zawodów prawniczych, wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert.

Czy taka obsługa prawna wystarczy?

Na pewno nie wyrówna to ani szans, ani oczekiwań społecznych w tej newralgicznej sferze życia społecznego, ale bez wątpienia jest krokiem we właściwym kierunku, kierunku wyrównywania szans w społeczeństwie spod znaku Solidarności, którym to szczycimy się w Zjednoczonej Europie od 1989 roku.